En GRATIS bok om golf av S gson Driva. LÄS DEN! 1:a sidan

Välkommen att här GRATIS läsa en "bok" med åsikter och synpunkter om golf

och annat - som du kommer att reagera på ... vilket är avsikten!

 

Boken är slutsåld, men du kan här läsa en UPPDATERAD och delvis NYSKRIVEN version.

 

Klicka på boken för att komma till 1:a sidan, eller välj ovan vilket textblock du vill komma till. Klicka på respektive rubrik.

 

- Golf är frihetens sport

Styrd "endast" av 34 regler, men med mer än 1 000 definitioner, förklaringar, förtydliganden och krav på hur dessa regler ska efterlevas. Golfare har få rättigheter och många skyldigheter, men en rättighet har alla golfare ... rätten till mina åsikter!

Därför får du detta gratiserbjudande av mig. S gson Driva

 

Golf är till glädje, motion och välbefinnande för nästan en halv miljon "storsvenskar"

Men allt i golfen är inte okej. Där finns regler och krav som jag inte tycker är bra. Som exempelvis kravet på att vi golfare måste visa läkarintyg om vi anser oss behöva använda golfbil eller annat åkdon när vi ska spela utlyst golftävling eller handicapgrundande rond. Om vi då har svårt för att gå när vi akut drabbats av skada: stukat foten, brutit ett ben, sträckt ett ledband, fått en hälsporre, en ömmande liktorn, artros, ryggskott, av trötthet, hög ålder, eller ryggont på grund av allt bugande för överheten - då kräver Svenska Golfförbundet, SGF, att vi ska belasta sjukvården och skattebetalarna i riket för att vi ska få spela den golf som vi årligen betalar avgifter till våra golfklubbar och SGF för att kunna göra.

 

Det är ett ondsint och för samhället dyrt krav som inte har med själva golfspelet att göra,

och som i slutänden drabbar dig och alla andra skattebetalare i riket

År 2016 kostade ett läkarbesök för att få ett läkarintyg utfärdat vårdsökaren 300 kronor i egen avgift - och skattebetalarna ytterligare 3 200 kronor! om det utfärdades av en i vården anställd läkare. Ännu dyrare om det utfärdades av en "stafettläkare", vilket tyvärr är mycket vanligt i dagens sjukvård med märklig brist på "egna" anställda läkare.

Detta krav på att behöva visa läkarintyg i sammanhanget gäller även dig, så du ska kanske också reagera - och informera din golfklubb och SGF om vad du tycker om detta missförhållande. Mer om detta tokdumma krav på sidan 13.

 

Kravet på läkarintyg motiverar SGF med att de värnar om naturen -

men detta med naturen är bara ett spel för galleriet

Det låter bra och är up to date, men det verkliga motivet till kravet är annat än omtanke om naturen. Kravet gäller vid utlysta tävlingar och handicapgrundande ronder, men inte vid alla de tiotusentals "sällskapsronder" som dagligen spelas i riket. bryr sig SGF inte om naturen, då är det fritt fram att använda golfbilar och andra åkdon på våra golfbanor.

Vid dessa sällskapsronder uppnås inga förändringar i handicapen som SGF behöver fästa avseende vid, och inga tävlingspriser finns då att bevaka så att dessa inte hamnar i orätta händer på grund av "inbillat" felaktiga förutsättningar. Kravet är ovärdigt golfen, det är illasinnat, utestängande och medlemsfientligt - därför tycker jag att kravet ska tas bort ur Regelboken.

Och det har nu hänt saker när det gäller detta! På sidan 53 kan du läsa och begrunda hur rikets länsstyrelser, Svenska Golfförbundet, Naturvårdsverket - och exempelvis Bedinge GK nu har agerat i frågan.

 

Läs hur min vägran att godta kravet på att visa läkarintyg uppfattades och hanterades

av funktionärer, golfdomare och av styrelsen i Abbekås GK

Och vilka tråkiga konsekvenser kravet ledde till för oss berörda. Tillämpningen av kravet på läkarintyg i Abbekås GK blev en uppslitande historia. Den gjorde mig sint över sakernas tillstånd - och triggade mig till att så här i "bokform" berätta vad som hände. Du kan säkert dra vettiga slutsatser av denna trista historia ... så fortsätt och läs!

Denna historia berättas från sidan 26.

 

Är kvinnorna egentligen välkomna i golfen

- och varifrån ska de slå ut sina bollar när de fyllt 75 år

Nej, bortsett från att kvinnorna är en mycket viktig inkomstkälla för klubbarna så tycks de inte vara välkomna i golfen!

- Vi kvinnor betraktas mest som kassakor ute i klubbarna, och vi ska väl närmast vara tacksamma för att vi över huvud taget får gå ut på banan, skrev en luttrad ordförande i en damkommitté till mig. Är det möjligen sådana "erfarenheter" hos de kvinnliga golfmedlemmarna som är orsaken till att så många av dem nu lämnar gemenskapen? Mer om detta på sidan 64.

 

Ska golfen erkännas som avdragsgill friskvårdskostnad - skattefri förmån för anställd? Svar nej

Att golf, liksom alla aktiviteter där man rör på sig - är friskvård - är det väl ingen som förnekar! Men att kräva att vi skattebetalare i gemen ska finansiera och subventionera golf och andra friskvårdande aktiviteter för enskilda personer, eller för vissa anställda, är inte okej. Vi ska inte ha ett högskattesystem i riket där man sedan på ett ojämlikt sätt obeskattat "återbetalar" en del till de intressegrupper som skriker högst och mest.

 

Ska skattefritt avdrag för friskvård medges då ska det komma alla skattebetalare till del

genom att vi får göra avdrag för detta i våra självdeklarationer ... även vi pensionärer.

Men, den egna friskvården är vårt eget ansvar och den tycker jag att vi själva ska bekosta. Om inget av alla de friskvårdsutbud som finns att tillgå då passar så kan man ta promenader; det är utmärkt friskvård - och det är gratis.

 

Att tillåta företag och verksamheter att skattefritt dra av flera golfrelaterade

kostnader än många redan nu gör i sina bokföringar är inte försvarbart

Det är illa nog som det är tycks Skatteverket och landets valda politiker mena, och detta oavsett politikernas partitillhörighet.

Om något ska göras i sammanhanget så borde, enligt TV1/Uppdrag granskning: - Utrymmet för avdrag för golfrelaterade aktiviteter snarare begränsas i företag och verksamheter - inte utökas.

 

"Luddiga" skattefria förmåner ska av rättviseskäl aldrig medges av Skatteverket

Skattefria förmåner i företag och verksamheter betalas med obeskattade pengar. Sådana förmåner är mycket attraktiva, men svåra för Skatteverket att kontrollera. Förekomsten av skattefria förmåner inbjuder till fusk - och fusk ska inte uppmuntras av staten. Golf, och andra friskvårdande verksamheter, ska bära sina egna kostnader. Och de pengar i företag och verksamheter som då staten i stället kan beskatta - ska användas till att i god demokratisk ordning förbättra allas möjligheter till att kunna ägna sig år rimlig friskvård ... och inte bara till "särskilt utvalda". Mer om detta på sidan 19.

____________________________

 

I boken finns också idéer om hur golfen kan göras mera njutbar för merparten av oss utövare

 • Att vi golfamatörer ska delas upp i två kategorier; idrottare och golfmotionärer
 • Att golfmotionärer då delvis ska ha andra regler än de som betraktar sig som idrottare, eller de som har golf

som yrke och inkomstkälla. Som exempelvis:

 • Att ta bort regeln om provisorisk boll; den regeln är orsak till att speltiderna blir långa
 • Att lägesförbättring/ rengöring av bollen på fairway och foregreen alltid ska tillåtas - om orsak till detta finns
 • Att lättnad utan plikt bör medges i större omfattning än vad som nu gäller
 • Att förbud att grunda klubban i hinder ska tas bort
 • Att luftslag och andra slag, som inte sätter bollen i rörelse, inte ska räknas som slag i scoren
 • Att respekten för kvinnorna, deras status och deras villkor i golfen måste jämställas med männens
 • Att golfhålens längd från röd tee ska anpassas till att vara max 70 procent av längden från gul tee
 • Att handicapet ska höjas och sänkas lika mycket ner till 26 poäng - eller till den gräns man finner vara bäst
 • Att golfbanorna anpassas till de medlemmar man har i klubbarna - och inte till de som man tror att man har
 • Att klubbledningar och andra ska sluta med att hetsa oss till att vi alltid ska sträva efter att sänka våra handicap
 • Att golfbanorna ska ...! Ja, läs boken så får du fler idéer till hur jag tycker att golfen kan göras roligare

_____________________________

 

Golfens verklighet, och framtid, behöver diskuteras! Sprid därför adressen till denna hemsida

www.gsonbok.se

till andra som du tror kan vara intresserade av ämnet.

Du får gärna använda/citera texter ur boken, och jag blir glad om du då anger källan