En GRATIS bok om golf av S gson Driva. LÄS DEN! 1:a sidan

En bok om golf som du här får läsa GRATIS och helt utan förpliktelser

 

Klicka på boken för att komma till 1:a sidan, eller välj ovan vilket textblock du vill komma till. Klicka på respektive rubrik.

 

- Golf är frihetens sport

Styrd "endast" av 34 regler, men med mer än 1000 definitioner, förklaringar, förtydliganden och krav på hur dessa regler ska efterlevas. Golfare har få rättigheter och många skyldigheter, men en rättighet har alla golfare ... rätten till mina åsikter!

Därför får du detta gratiserbjudande av mig. S gson Driva

 

I boken finns åsikter och synpunkter om golfen som du kommer att reagera på - vilket är avsikten

Golf är till glädje och välbefinnande för nästan 500 tusen storsvenskar. Men allt i golfen är inte bra. Där finns en del regler och krav som jag inte har förståelse för. Som exempelvis kravet på att vi golfare måste visa läkarintyg om vi anser oss behöva använda golfbil eller annat åkdon när vi ska spela golftävling eller handicapgrundande golfrond.

Om vi då har svårt för att gå när vi akut drabbats av en skada, stukat foten, brutit ett ben, sträckt ett ledband, fått en hälsporre, en ömmande liktorn, artros i lederna, ryggskott, av trötthet, hög ålder, eller ryggont på grund av allt bugande för överheten - då kräver Svenska Golfförbundet, SGF, att vi ska belasta den hårt ansträngda sjukvården och skattebetalarna i riket för att vi ska få spela den golf som vi årligen betalar avgifter till våra golfklubbar och SGF för att kunna göra.

 

Det är ett illasinnat och för samhället dyrt krav som inte har med själva golfspelet att göra

och som i slutänden drabbar alla skattebetalarna i riket. År 2015 kostade ett läkarintyg vårdsökaren minst 160 kronor i egenavgift ... och skattebetalarna 3 200 kronor, om det utfärdades av en i vården anställd läkare. Ännu dyrare om det utfärdades av en så kallad "stafettläkare", vilket tyvärr är mycket vanligt i dagens underbemannade sjukvård med märklig brist på "egna" läkare.

Detta krav på att behöva visa läkarintyg i sammanhanget gäller även dig, så du ska kanske också reagera - och informera din golfklubb och SGF om vad du tycker om detta missförhållande. Mer om detta tokdumma krav från sidan 13.

 

Kravet på läkarintyg i sammanhanget motiverar SGF med att man värnar om naturen

- men att man värnar om naturen är bara ett spel för galleriet

Det låter bra, och är up to date, men det verkliga motivet till kravet är ett annat än omtanke om naturen. Kravet gäller vid handicapgrundande ronder och tävlingar, men inte vid alla de tiotusentals "sällskapsronder" som dagligen spelas ute på golfbanorna. värnar SGF inte om naturen, då är det fritt fram att använda golfbilar och andra åkdon ute på våra golfbanor.

Vid dessa sällskapsronder uppnås inga förändringar i handicapen som SGF behöver fästa avseende vid, och inga tävlingspriser finns då att bevaka så att dessa inte hamnar i orätta händer på grund av "inbillat felaktiga förutsättningar". Kravet är ovärdigt golfen, det är ondsint och medlemsfientligt, därför tycker jag att kravet ska tas bort ur Regelboken.

Läs från sidan 53 om hur länsstyrelserna, Naturvårdsverket, SGF och Bedinge GK nu fram till år 2017 har agerat i frågan.

 

Läs också hur min vägran att godta kravet på att visa läkarintyg uppfattades

och hanterades av funktionärer, golfdomare och av styrelsen i Abbekås GK

Och vilka tråkiga konsekvenser kravet ledde till för alla inblandade. Tillämpningen av kravet på läkarintyg i Abbekås GK blev en uppslitande historia för många. Den gjorde mig sint över sakernas tillstånd - och triggade mig till att så här i "bokform" berätta vad som hände. Du kan säkert dra vettiga slutsatser av denna trista historia ... så fortsätt och läs!

Denna historia berättas med början från sidan 26.

 

Boken är skriven år 2007-2009 och är slutsåld, men du kan här läsa en delvis NYSKRIVEN och REDIGERAD version.

____________________________

 

Är kvinnorna egentligen välkomna i golfen

- och varifrån ska de slå ut sina bollar när de fyllt 75 år

Nej, bortsett från att kvinnorna är en mycket viktig inkomstkälla för klubbarna så tycks de inte vara välkomna i golfen!

- Vi kvinnor betraktas mest som kassakor ute i klubbarna, och vi ska väl närmast vara tacksamma för att vi över huvud taget får gå ut på banan, skrev en luttrad ordförande i en damkommitté till mig. Är det möjligen sådana "erfarenheter" hos de kvinnliga golfmedlemmarna som är orsaken till att så många av dem nu lämnar gemenskapen? Mer om detta från sidan 64.

 

Ska golf erkännas som avdragsgill friskvårdskostnad ... skattefri förmån för anställd

Nej det tycker jag inte att den ska! Att golf, liksom alla aktiviteter där man rör på sig, är friskvård, är det väl ingen som förnekar. Men att kräva att rikets skattebetalare i gemen ska vara med och finansiera golf och andra friskvårdande aktiviteter för enskilda personer, eller för vissa anställda, är inte ok. Ska skattefritt avdrag för friskvård medges då ska det gälla för alla skattebetalare. Då ska det komma alla till del genom att alla får göra avdrag för detta i sina självdeklarationer, även pensionärer.

Men, den egna friskvården är vårt eget ansvar och den tycker jag att vi själva ska bekosta. Om inget av alla de friskvårdsutbud som finns att tillgå då passar - så kan man ta promenader; det är utmärkt friskvård ... och det är gratis.

Och att tillåta företag och andra verksamheter att skattefritt dra av flera golfrelaterade kostnader än många av dem redan nu gör i sina bokföringar är heller inte försvarbart. Det är illa nog som det är tycks Skatteverket och landets valda politiker mena, och detta oavsett politikernas partitillhörighet.

Om något ska göras i sammanhanget så borde, enligt TV1/Uppdrag granskning, utrymmet för avdrag för golfrelaterade aktiviteter snarare begränsas ute i företagen och verksamheterna ... och inte utökas.

 

Sådana "luddiga" skattefria förmåner ska av rättviseskäl aldrig medges av Skatteverket

Skattefria förmåner i företag och verksamheter betalas med obeskattade pengar. Förmåner är svåra att kontrollera för Skatteverket, och förekomsten av dem inbjuder till fusk - och fusk ska inte uppmuntras. Golfen, och andra friskvårdande verksamheter, ska bära sina egna kostnader. Och de pengar ute i företagen och verksamheterna som då staten i stället kan beskatta - ska användas till att i god demokratisk ordning förbättra allas möjligheter till att kunna bedriva rimlig friskvård ... inte bara till någras. Mer om detta "aktuella" ämne från sidan 19.

____________________________

 

I boken finns också idéer om hur golfen kan göras mera njutbar för merparten av oss golfare

 • Att vi amatörer borde ha enklare regler än de som har golfen som yrke och inkomstkälla
 • Att respekten för kvinnorna, deras status och deras villkor i golfen måste förbättras
 • Att vi amatörer ska delas upp i två kategorier; idrottare och motionärer, med delvis olika krav och regler
 • Att ta bort regeln om provisorisk boll - för den regeln är den stora orsaken till att speltiderna blir långa
 • Att lägesförbättring och rengöring av bollen på fairway och foregreen alltid ska tillåtas - om orsak därtill finns
 • Att lättnad utan plikt bör medges i större omfattning än vad som nu gäller
 • Att golfhålens längd från röd tee ska anpassas till verkligheten - och vara max 70 procent av längden från gul tee
 • Att golfbanorna anpassas till de medlemmar man har i klubbarna - och inte till de som man "tror" att man har
 • Att förbudet att grunda klubban i hinder ska tas bort för oss motionärer
 • Att luftslag - som inte sätter bollen i rörelse - inte ska räknas i scoren utan ska betraktas som provsving
 • Att handicapet ska höjas och sänkas lika mycket ner till 26 poäng - eller till den gräns man finner vara bäst
 • Att klubbledningar och andra ska sluta med att hetsa oss till att vi alltid ska sträva efter att sänka våra handicap
 • Att golfbanorna ska ...! Ja, läs boken så får du fler idéer till hur jag tycker att golfen kan göras roligare

_____________________________

 

Golfens verklighet, och framtid, behöver diskuteras! Sprid därför adressen till denna hemsida

www.gsonbok.se

till andra som du tror kan vara intresserade av ämnet.

Du får gärna citera texter ur boken, och jag blir glad om du då anger källan.

 

- Om vi golfare kunde läras inse, att allt som hörs om golf är inget annat än luft som rörs,

och som utplånas raskt likt en våg på vatten ... då skulle vi golfare sova bättre om natten