En GRATIS bok om golf av S gson Driva. LÄS DEN! 1:a sidan

Välkommen att GRATIS läsa en "bok" med åsikter och synpunkter om golf

och annat - som du kommer att reagera på ... vilket är avsikten!

 

Boken är slutsåld, men du kan här läsa en UPPDATERAD och delvis NYSKRIVEN version.

 

 

Klicka på boken för att komma till 1:a sidan, eller välj högst upp vilket textblock du vill läsa. Klicka på respektive rubrik.

____________________________

 

- Golf är frihetens sport

Styrd "endast" av 34 regler, men med mer än 1 000 definitioner, förklaringar, förtydliganden och krav på hur dessa regler ska efterlevas. Golfare har få rättigheter och många skyldigheter, men en rättighet har alla golfare ... rätten till mina åsikter!

Därför får du detta gratiserbjudande av mig. S gson Driva

 

Golf är till glädje, motion och välbefinnande för nästan en halv miljon "storsvenskar"

Men allt i golfen är inte bra. Som exempelvis kravet att vi golfare måste visa läkarintyg om vi anser oss behöva använda golfbil eller annat åkdon när vi vill spela handicapgrundande ronder/-tävlingar. Om vi då har svårt för att gå när vi akut drabbats av skada: stukat foten, brutit ett ben, sträckt ett ledband, fått en hälsporre, en ömmande liktorn, artros, av trötthet, hög ålder, eller ryggskott på grund av allt bugande för överheten - då kräver Svenska Golfförbundet/SGF, Bedinge GK:s och andra medlemsfientliga golfklubbars styrelser att vi då ska belasta sjukvården och skattebetalarna för att vi ska få spela den golf som vi årligen betalar avgifter till våra golfklubbar och SGF för att kunna göra.

Kravet gäller vid alla handicapgrundande ronder/-tävlingar. Alltså även vid vanliga veckovisa "trivseltävlingar" som Tösarajset, Gubbagolfen, Antikrundan, MåndagsMixed, Käringköret, Bockrundan, Seniorgolfen och liknande.

 

Kravet är ondsint, utestängande av medlemmar, dyrt för samhället och skattebetarna

... och kravet har inte med själva golfspelet att göra

2018 kostar ett "enkelt" läkarintyg vårdsökaren 300 kronor i avgift + resekostnaden, och skattebetalarna minst 3 600 kronor - om intyget utfärdas av en i vården anställd läkare. Ännu dyrare om det utfärdas av en inhyrd "stafettläkare", vilket är vanligt i vår sjukvård med märklig brist på egna anställda läkare. Den verkliga kostnaden för ett läkarintyg är alltså minst 3 900 kronor!

Är det så våra skattemedel och den hårt ansträngda sjukvården ska användas? Nej verkligen inte! Den dräneringen och det missbruket av vår gemensamma välfärd ställer jag inte upp på. Mer om detta tokdumma krav på sidan 12.

 

Kravet på läkarintyg motiveras med att man värnar om naturen,

men detta med att värna om naturen är bara ett spel för galleriet

Det låter bra och är up to date - men det verkliga motivet till att kravet finns är annat än omtanke om naturen. Kravet gäller vid handicapgrundande ronder/-tävlingar, men inte vid de tiotusentals sällskapsronder som dagligen spelas på våra golfbanor! värnar ingen om naturen, då är det fritt fram att använda golfbilar och andra åkdon på våra golfbanor. Vid sällskapsronder sker vanligtvis inga förändringar i handicapen, och inga tävlingspriser finns då att bevaka så att dessa inte hamnar i "orätta" händer på grund av inbillade felaktiga förutsättningar. Kravet är ovärdigt golfen, det är medlemsfientligt, orättvist och illasinnat. Var har löftet om att golfen erbjuder gemenskap, friskvård och värnandet om god hälsa tagit vägen?

 

Läs hur min vägran att acceptera kravet på läkarintyg uppfattades och hanterades av

funktionärer, golfdomare och av styrelserna i Abbekås GK 2011, och i Bedinge GK 2017

Tillämpningen av kravet på läkarintyg i nämnda klubbar blev uppslitande historier som gjorde mig sint över sakernas tillstånd - och som triggat mig till att så här i "bokform" berätta vad som hände. Dessa historier berättas med början på sidan 26 och 53.

 

Och det har nu hänt viktiga saker när det gäller detta omotiverade krav på läkarintyg

På sidan 53 kan du läsa hur länsstyrelserna och Naturvårdsverket 2015 på ett förnuftigt och ansvarsfullt sätt agerade i ärendet.

____________________________

 

Är kvinnorna egentligen välkomna i golfen

- och varifrån ska de slå ut sina bollar när de fyllt 75 år

Nej, bortsett från att kvinnorna är en mycket viktig inkomstkälla för golfklubbarna så tycks de inte vara välkomna i golfen!

- Vi kvinnor betraktas mest som kassakor ute i klubbarna, och vi ska väl närmast vara tacksamma för att vi över huvud taget får gå ut på banan, skrev en luttrad ordförande i en damkommitté till mig. Är det möjligen sådana "erfarenheter" hos de kvinnliga golfmedlemmarna som är orsaken till att så många av dem nu lämnar gemenskapen? Mer om detta på sidan 64.

____________________________

 

Ska golf erkännas som avdragsgill friskvårdskostnad - skattefri förmån för anställd

Svar nej! Att golf - liksom alla aktiviteter där man rör på sig - är friskvård - är det väl ingen som förnekar. Men att kräva att skattebetalarna i gemen ska bekosta golf och andra friskvårdande aktiviteter för enskilda personer, eller för vissa anställda, är väl inte okej. Vi ska inte ha ett högskattesystem i riket där man sedan på ett ojämlikt och odemokratiskt sätt obeskattat "återbetalar" en del till de intressegrupper som skriker högst och mest.

 

Ska skattefritt avdrag för friskvård medges då ska det komma alla oss skattebetalare till del

genom att vi får göra avdrag för friskvård i våra självdeklarationer - även vi pensionärer

Men friskvård är vårt eget intresse och den tycker jag att var och en själv ska bekosta. Om inget av alla de friskvårdsutbud som finns att tillgå då passar så kan man ta promenader, det är utmärkt friskvård - och det är gratis.

 

Att tillåta företag och verksamheter att skattefritt dra av flera golfrelaterade

kostnader än många redan nu gör i sina bokföringar är inte försvarbart

Det är illa nog som det är tycks Skatteverket och landets valda politiker mena, och detta oavsett politikernas partitillhörighet.

Om något ska göras i sammanhanget så borde, enligt TV1/Uppdrag granskning: - Utrymmet för avdrag för golfrelaterade aktiviteter snarare begränsas i företag och verksamheter - inte utökas.

 

"Luddiga" skattefria förmåner ska av rättviseskäl aldrig medges av Skatteverket

Skattefria förmåner i företag och verksamheter betalas med obeskattade pengar. Dessa förmåner är mycket attraktiva, men svåra för Skatteverket att kontrollera. Förekomsten av skattefria förmåner inbjuder till fusk - och fusk ska inte uppmuntras av staten. Golf och andra friskvårdande verksamheter ska betalas av sina utövare. Och de pengar i företag och verksamheter som då staten i stället kan beskatta - ska användas till att i demokratisk ordning förbättra allas möjligheter till att kunna ägna sig åt rimlig friskvård - och inte enbart erbjudas till särskilt privilegierade och utvalda. Mer om detta på sidan 19.

____________________________

 

I boken finns också idéer om hur golfen kan göras mera njutbar för merparten av oss utövare

 • Att amatörgolfarna ska delas upp i två kategorier; idrottare och golfmotionärer
 • Att golfmotionärer då delvis ska ha andra regler än de som betraktar sig som idrottare, eller de som har golf

som yrke och inkomstkälla. Som exempelvis:

 • Att ta bort regeln om provisorisk boll; den regeln är orsak till att speltiderna blir långa
 • Att lägesförbättring och rengöring av bollen på fairway och foregreen alltid ska tillåtas - om orsak till detta finns
 • Att lättnad utan plikt bör medges i större omfattning än vad som nu gäller
 • Att förbud att grunda klubban i hinder ska tas bort
 • Att slag/"luftslag", som inte sätter bollen i rörelse, inte ska räknas i scoren
 • Att respekten för kvinnorna, deras status, förutsättningar och villkor i golfen måste jämställas med männens
 • Att golfhålens längd från röd tee ska anpassas till att vara max 70 procent av längden från gul tee
 • Att handicapet ska höjas och sänkas lika mycket ner till 26 poäng - eller till den gräns man finner vara bäst
 • Att golfbanorna anpassas till de medlemmar man har i klubbarna - och inte till de som man tror att man har
 • Att klubbledningar och andra ska sluta med att hetsa oss till att vi alltid ska sträva efter att sänka våra handicap
 • Att golfbanorna ska ...! Ja, läs boken så får du fler idéer till hur jag tycker att golfen kan göras roligare

 

 

Golfens verklighet behöver diskuteras! Sprid därför adressen till denna hemsida

www.gsonbok.se

till andra som du tror kan vara intresserade av ämnet.

Du får gärna använda/citera texter ur boken, och jag blir glad om du då anger källan