En GRATIS bok om golf av S gson Driva. LÄS DEN! 1:a sidan

Klicka på boken för att komma till sidan 2, eller välj ovan vilket textblock du vill läsa. Klicka på vald rubrik.

Vid läsning i mobil eller läsplatta klicka på strecksymbolen som visas till höger om rubriken.

______________________________________

 

Välkommen att GRATIS läsa denna "bok", med åsikter och synpunkter om golf och andra företeelser i tiden.

Som retar en del och roar andra och som du också att reagera på; vilket är avsikten! Här finns aforismer, 

bevingade uttryck, bra sagt, one-liners, förslag till segertal när du vinner golftävlingar m.m.  


Boken gavs ut 2005 och i en ny version 2011. Denna nätversion har tillkommit senare ... och kompletteras regelbundet. 

Golf är frihetens sport, styrd "endast" av 34 regler

men med tusentals definitioner, förklaringar, förtydliganden och krav på hur reglerna ska verkställas och efterlevas!

Golfare har få rättigheter och många skyldigheter. Men en rättighet har alla golfare; rätten till mina åsikter!

_________________________  


Utgåvan 2005 föranleddes av att jag, på grund av en fotskada, avkrävdes läkarintyg

när jag ville hyra golfbil av min klubb för att kunna delta i Seniorgolfen

Upprörd över kravet samverkade då med min osäkerhet om hur jag skulle kunna hålla segertalet om och när jag vann en golftävling. För att råda bot på osäkerheten skrev jag då förlagan till denna bok. Med följd att jag nu kan hantera osäkerheten på ett rimligt sätt, men kravet på läkarintyg består 2021 och det ondsinta kravet fortsätter jag att bekämpa. Från sidan 107, klicka ovan på rubriken: Det naturliga förståndet kan ersätta nästan ..., kan du läsa några av de segertal som jag då skrev, och som jag vid tillfällen har använt mig av.


Jag har under mitt mer än 40-åriga golfspelande protesterat mot att golfmedlemmar ska behöva visa

läkarintyg när de av medicinska orsaker vill hyra klubbarnas åkdon för att kunna delta i spelet

Om de då av ålderströtthet, eller att de har svårt för att gå om de akut drabbats av skada: brutit ett ben, stukat en fot, fått en hälsporre, en ömmande liktorn, sträckt ett ledband, eller fått ryggskott av allt bugandet för överheten, då kräver Svenska Golfförbundet/SGF, och en del golfklubbar, att de ska belasta vården och skattebetalarna med detta för att de ska få göra det som de betalar avgifter till sina klubbar och till SGF för att kunna göra. Kravet gäller vid handicapgrundande ronder och tävlingar. Alltså även vid vanliga klubb-/ trivseltävlingar som: Tantaturen, Gubbagolfen, Antikrundan, Käringköret, Bockrundan, Seniorgolfen. Kravet är medlemsfientligt, orättvist, diskriminerande, uteslutande - och skadar golfens anseende. Den dyra och hårt ansträngda vården ska inte  missbrukas på det sätt som detta ondsinta krav innebär. Läkarintyg må avkrävas när det är befogat, men inte för att avgöra vilka medlemmar som ska få delta i tämligen betydelselösa golftävlingar på våra svenska golfbanor!


Kravet är ovärdigt golfen ... och det har inget med själva spelet att göra

Tidigt 2000-tal insåg kloka personer i SGF att det inte fanns något rimligt motiv till krav på läkarintyg när någon golfmedlem av medicinsk orsak, eller av ålderströtthet, ansåg sig behöva använda åkdon vid sitt golfspel - och de avsåg då att ta bort kravet. Men vid samma tidpunkt inkluderade Naturvårdsverket och länsstyrelserna golfbanorna i: Krav på läkarintyg för att få köra med motorfordon i terrängen. Och av tacksamhet för att ett "trovärdigt" motiv till att kravet funnits i många år då erbjöds - vidhöll SGF kravet och godtog myndigheternas beslut, trots att golfbanorna i den mening som avsågs, inte var i terrängen. Kravet orsakar oönskade problem för klubbarna, för funktionärer, medlemmar, greenfeegäster.

   Kravet drabbar mest äldre golfare med akuta åkommor, som hanteras av sjuksköterskor och sjukgymnaster i vården och inte av läkare. Ska läkarintyg då utfärdas måste vårdpersonal, plus en läkare, vårdens dyraste resurs, helt i onödan belastas en extra gång. Och för trötthet vid hög ålder utfärdas inga läkarintyg, med resultat att många äldre golfmedlemmar då hindras från att kunna delta i spelet när de så önskar. 


Inget i vården är gratis! Ett "enkelt" läkarintyg kostar skattebetalarna minst 6 tusen kronor 

när det utfärdas av en i vården anställd läkare, plus 3 hundra kronor i patientavgift. Än dyrare när det utfärdas av hyrläkare, vilket är mycket vanligt i vården, med märklig brist på egna anställda läkare. Den kostnaden är högre än vad årsavgiften är i många av våra golfklubbar!

   Är det så golfen ska bedrivas, vården "brukas" och skattebetalarnas pengar användas? Nej självfallet inte, men det är så SGF och en del av våra golfklubbar otillständigt missbrukar vården och skattemedlen när de ställer detta krav på läkarintyg i sammanhanget.

   Men den dräneringen och det missbruket av vår omsorg och välfärd ställer jag aldrig upp på bara för att jag, betalande medlem i en golfklubb, och i SGF, ska få delta i spelet även om jag akut drabbas av ohälsa, eller känner trötthet vid hög ålder. Valet att delta i spelet ska vara mitt och inte på tvivelaktiga grunder och med luddiga motiv dikteras av SGF, klubbstyrelser, funktionärer. Läs mer om denna galenskap på sidan 12.


Myndigheterna insåg efterhand vilka dåliga konsekvenser deras krav på läkarintyg fick när det avsåg

golfbanorna, och 2012 tog länsstyrelsen Stockholm bort kravet, och övriga länsstyrelser följde snabbt efter. Naturvårdsverket tog bort kravet 2015

Men det har inte SGF och en del golfklubbar gjort. De tillämpar fortsatt 2021 samma illasinnade krav, nu kallat TILLSTÅND. Ett meningslöst "påhitt" som inte fyller någon vettig funktion. Kravet utestänger orättfärdigt många golfmedlemmar från att kunna använda sina medlemskap fullt ut till att också kunna delta i golftävlingar och andra handikappgrundande ronder. Var har SGF:s och golfklubbarnas löfte att golfen erbjuder gemenskap, friskvård och motion till alla sina medlemmar tagit vägen? Att alla sägs vara välkomna att spela golf utifrån sina egna förutsättningar. Mer om detta "löftesbrott" på sidan 53.


Bara två saker är oändliga, universum och den mänskliga dumheten, 

men när det gäller universum då är jag inte helt säker, sa Albert Einstein 

Vid min fråga till SGF varför detta krav på Tillstånd finns - var svaret: Vi värnar om naturen. Men, värnar om naturen är ett spel för galleriet. Det låter bra och samhällstillvänt, men det verkliga motivet till kravet är annat än omtanke om naturen. Kravet dikteras av oförnuft, egoism, girighet, brist på medkänsla och dålig tilltro till sina egna medlemmar. Kravet gäller vid handicapgrundande ronder och tävlingar, men inte vid de mer än 9 miljoner sällskapsronder som årligen spelas på våra svenska golfbanor!värnar man inte om naturen, då är det okej att använda åkdon. Vid sällskapsronder finns inga priser och placeringar i tävlingar att bevaka så att de inte hamnar i "orätta" händer på grund av inbillat fel förutsättningar. Sällskapsronderna ska finansiera åkdonen och då får naturen stå till sidan.  


Orsaken till bokutgåvan 2011 var en ledbandsskada som gjorde det svårt för mig att gå när jag skulle delta

i Gubbagolfen i Abbekås GK. Jag ville då hyra ett av klubbens åkdon, men för att få göra det avkrävdes jag läkarintyg - vilket jag vägrade visa! Jag hävdade att klubbens ledning, efter mitt 30-åriga medlemskap i klubben, kände mig väl och kunde lita på mitt ord så att jag inte i onödan skulle behöva belasta vården och skattebetalarna med detta bara för att jag skulle kunna visa dem ett läkarintyg på skadan.

   Min vägran orsakade stort rabalder i Abbekås GK. Golfdomares, funktionäres och klubbledningens hantering av min vägran blev en trist historia som gjorde mig sint över sakernas tillstånd och som triggade mig till att i bokform berätta vad som hände. Jag gav då ut denna bok: Alla golfare skänker mig glädje, och några år senare lade jag ut en gratisversion av den på nätet; den version som du kan läsa här. Denna version har jag sedan redigerat och kompletterat fram till nutid. Hur min vägran att visa läkarintyg hanterades i Abbekås GK kan du läsa om från sidan 26.


Trots att myndigheternas krav på läkarintyg var borta 2017 - krävde ändå styrelsen i Bedinge GK ett sådant

när jag skriftligen meddelade dem att jag hade artros i lederna, reumatisk värk, och att jag ibland, betingat av vädret, kunde behöva använda åkdon för att kunna delta i den veckovisa Seniorgolfen. Jag hade inget läkarintyg. Min artros konstaterades och behandlades av sjuksköterska och sjukgymnast på min vårdcentral ... och de kunde inte utfärda läkarintyg! Jag vägrade också då att belasta vården och skattebetalarna en extra gång bara för att jag skulle kunna visa styrelsen i Bedinge GK ett läkarintyg på min åkomma.

   Säsongen 2016 hade jag av den dåvarande styrelsen, som 2017, bortsett från den då nyvalda ordföranden var densamma, ett medgivande om att vid behov få använda åkdon utan att behöva visa läkarintyg. Men, det som 2016 var uttryck för den styrelsens sunda förnuft och omtanke om en klubbmedlem, och om skattebetalarnas pengar, ersattes 2017 med motsatsen av den då "nygamla" styrelsen. Mina argument mot kravet, hur de bemöttes av styrelsen i Bedinge GK, och hur utfallet av min vägran den gången blev kan du läsa om från sidan 52.

_________________________


Apropå den covid-19 som nu belastar vården ... och som hotar vår gemenskap 

När inte det sunda förnuftet genom åren har fått råda, och förmått SGF och en del golfklubbar i landet att ta bort detta meningslösa krav på Tillstånd/ läkarintyg, så kanske man nu ändå besinnar sig och inser att vården och läkarna

har viktigare saker att ägna sig åt än att behöva lägga tid och skattepengar på att utfärda onödiga läkarintyg 

till golfmedlemmar som vill delta i spelet även om de inte alltid obehindrat kan gå sina golfronder.

_________________________

 

Staten är den stora illusion i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad, sa Frédéric Bastiat

I golfen finns inslag som jag har synpunkter på och åsikter om. Som exempelvis Högsta förvaltningsdomstolen:s beslut 2018, att anställda i företag och verksamheter, som spelar golf, årligen ska kunna få skattefria friskvårdsbidrag på upp till 5 tusen kronor av sina arbetsgivare för att finansiera detta. Skattefritt också för arbetsgivarna; skattebetalarna står för notan! Är det verkligen så vi vill ha det?


Att golf, liksom andra aktiviteter där man rör på sig ... är friskvård - är det väl ingen som förnekar

Men att skattebetalarna ska bekosta golf och andra friskvårdande aktiviteter för "särskilt utvalda" i företag och verksamheter är väl inte okej? Vi ska inte ha ojämlika, orättvisa och odemokratiska skatteförmåner i vårt land, där staten via Skatteverket, "bakvägen" återbetalar delar av våra höga skatter till de intressegrupper och särintressen som skriker högst och mest.

 

Gärna ett årligt skattefritt friskvårdsbidrag!!! men då ska det omfatta ALLA oss enskilda skattebetalare 

genom att vi får göra avdrag för detta i våra självdeklarationer ... även vi skattebetalande pensionärer

Men friskvård är i vårt eget intresse och deltagande i sådana aktiviteter tycker jag att var och en själv ska bekosta. Om då inget av alla de utbud till friskvård som erbjuds ryms i den egna budgeten - kan man ta promenader. Det är utmärkt friskvård ... och det är gratis! 

 

Skattefria förmåner "för särskilt utvalda" ska aldrig medges i ett land byggt på lag och rätt

Sådana orättfärdiga förmåner betalas med obeskattade pengar, och drabbar skattebetalarna. Förmåner är svåra att kontrollera och inbjuder till fusk, och fusk ska aldrig tillåtas och uppmuntras i en rättsstat. De pengar och vinster som staten då i stället kan beskatta, ska i demokratisk ordning användas till att förbättra ALLAS möjligheter till friskvård och inte bara erbjudas till "särskilt utvalda". Mer om detta på sidan 19.


Att tillåta företag och verksamheter att skattefritt dra av ännu flera golfrelaterade

kostnader än många redan gör i sina bokföringar är heller inte försvarbart

Det är illa nog som det är har Skatteverket och våra valda politiker genom åren menat, och detta oavsett politikernas partitillhörigheter. Om något ska göras i sammanhanget då borde enligt TV1/Uppdrag granskning: Utrymmet för avdrag för golfrelaterade aktiviteter snarare begränsas i företag och verksamheter ... inte utökas! Men efter att det förslaget framfördes i TV1 av Uppdrag granskning har golfens mäktiga påtryckare och lobbyister "kört över" beslutsfattarna. Läs mer om detta på sidan 20.

_________________________


Är kvinnorna egentligen välkomna i golfen,

eller ses de mest som nödvändiga "kassakor" för att hålla golfklubbarna vid liv

Bortsett från att kvinnorna är en mycket viktig inkomstkälla i golfklubbarna så tycks de inte vara välkomna i golfen! Vi kvinnor betraktas mest som kassakor i vår klubb, och vi ska närmast vara tacksamma för att vi får gå ut på banan, skrev en luttrad, deppad och uppgiven ordförande i damkommittén i en av de större svenska golfklubbarna till mig. Är det sådana "erfarenheter" hos golfens kvinnliga medlemmar som är orsaken till att så många av dem nu lämnar gemenskapen? Mer om denna "realitet" på sidan 64.


I boken finns idéer om hur golfen kan göras mera generös, vänlig och njutbar för merparten av oss utövare:

 

 • Att amatörgolfen ska delas upp i idrott och motiongolfidrottare och golfmotionärer

 

 • Att golfmotionärer delvis ska ha andra regler än de som betraktar sig som idrottare, och de som har golf som yrke och inkomstkälla. Som exempelvis:  

 

 • Att ta bort regeln Provisorisk boll. Den regeln är den stora orsaken till att tempot blir lågt och att speltiderna blir långa.  

 

 • Att Lägesförbättring och Rengöring av bollen på fairway och foregreen alltid ska tillåtas ...  om orsak finns.

 

 • Att Lättnad utan plikt ska medges vid flera situationer ute på banan än vad som nu gäller.

 

 • Att förbud att Grunda klubban i hinder ska tas bort.

 

 • Att Luftslag som inte sätter bollen i rörelse inte ska räknas i resultatet.

 

 • Att respekten för kvinnorna, deras status, förutsättningar och villkor i golfen fullt ut ska jämställas med männens. Större hänsyn ska tas till den fysiska skillnaden mellan män och kvinnor än vad som nu görs.


 • Att golfhålens längd från röd tee ska vara som mest 70 procent av längden från gul tee. Om de inte uppfyller det kravet ska det kompenseras med extra slag i slopen för damerna.  

 

 • Att handicapet ska höjas och sänkas lika mycket ner till 30 poäng, eller till den gräns man finner vara bäst.

 

 • Att golfbanorna i högre grad anpassas till de medlemmar man har i klubbarna ... och inte till de som man tror att man har.  

 

 • Att ansvariga och förtroendevalda ska sluta hetsa oss golfmotionärer till att vi alltid ska sträva efter att sänka våra handicap.

 

 • Att golfbanorna ska ...! Ja, läs boken så får du fler idéer till hur jag tycker att golfen kan göras roligare och mera tillgänglig för flertalet av oss golfare. Så att golfklubbarna kan behålla sina medlemmar - och kunna rekrytera nya.

_________________________


Golfens och golfarnas verklighet är viktig - och kan inte lämnas till de mest fanatiska nördarna att ensidigt få råda över. 

Engagera dig - säg vad DU tycker.

Sprid webbadressen   www.gsonbok.se   till andra som du tror kan vara intresserade av ämnet.  

 

Du får gratis använda och citera texter ur boken, och jag blir glad om du då anger källan.